Badania metalograficzne


Badania metalograficzne polegają na obserwacji naturalnych powierzchni lub specjalnie przygotowanych zgładów metalograficznych w celu określenia struktury, oceny jakości lub identyfikacji nieciągłości w materiale poddanemu badaniom.

Wykonujemy następujące badania metalograficzne:

Badania przygotowanej powierzchni przekroju próbki polegające na obserwacji okiem nieuzbrojonym lub przy powiększeniach nieprzekraczających 30-krotnych.

Celem badań jest wykrycie nieciągłości materiałowych, takich jak pęknięcia, zawalcowania, jamy skurczowe, pęcherze, wtrącenia niemetaliczne, lub oględziny i ocena innych parametrów badanego materiału, na przykład zanieczyszczenia siarką lub fosforem, wielkość ziarna, głębokość zahartowania, włóknistość, kierunkowość struktury, charakter pęknięć.

W badaniach makroskopowych wykorzystuje się fakt, że wszelkie zanieczyszczenia, wewnętrzne nieciągłości materiału i charakterystyczne cechy struktury mogą być ujawnione na powierzchni przekroju próbki.

Obiekt badań makroskopowych
Obiekt badań makroskopowych
Obiekt badań makroskopowych
Badania metalograficzne