Termomodernizacja


Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna budynku Świętokrzyskiego Centrum Badania Jakości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy Alei Solidarności 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z montażem paneli fotowoltaicznych.
Cel projektu: Modernizacja energetyczna budynku dla poprawy efektywności energetycznej.
Planowane efekty: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku i zużycia energii elektrycznej.
Wartość projektu: 522019,01 PLN
Wartość dofinansowania: 245313,33 PLN
 
Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna budynku Świętokrzyskiego Centrum Badania Jakości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy Alei Solidarności 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z montażem paneli fotowoltaicznych.
Cel projektu: Modernizacja energetyczna budynku dla poprawy efektywności energetycznej.
Planowane efekty: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku i zużycia energii elektrycznej.
Wartość projektu: 522019,01 PLN
Wartość dofinansowania: 125487,00 PLN (pożyczka numer 474/17)