Misja: klient w centrum uwagi


Misją Laboratorium jest dostarczanie naszym klientom usług na najwyższym poziomie. Realizujemy to poprzez prowadzenie badań w sposób zapewniający uzyskanie rzetelnych i wiarygodnych wyników. W tym celu wdrożyliśmy i stosujemy system zarządzania zgodny z wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji oraz standardami międzynarodowymi.

W procesie prowadzenia badań, opracowywania i przekazywania wyników nieustannie dokładamy starań, aby wszelkie działania całego personelu były źródłem satysfakcji i zadowolenia naszych klientów.

Gwarantujemy pełną bezstronność i profesjonalizm w każdych warunkach i we wszystkich obszarach prowadzonej działalności.

Zapewniamy natychmiastowe i skuteczne podjęcie działań w przypadku zaistnienia sytuacji, której skutkiem mogłoby być zmniejszenie zaufania i przekonania klientów do naszych kompetencji.

Mając na uwadze zmieniające się warunki i wymagania – zarówno w kontekście technicznym, związanym z prowadzonymi badaniami, jak też prawnym i ekonomicznym, dotyczącym pozostałych aspektów prowadzonej działalności – i związaną z tym ewolucję oczekiwań naszych klientów, deklarujemy stałe i systematyczne doskonalenie w całym zakresie funkcjonowania Laboratorium. To dlatego wyznaczamy nowe cele i konsekwentnie realizujemy przyjętą politykę jakości.