Dzisiaj jest 23 lutego 2017 r.    |    Godzina: 05:57:30

 

Świętokrzyskie Centrum Badania Jakości Sp. z o.o. powstało w 2005 roku na bazie wieloletnich - sięgających drugiej połowy XIX wieku - tradycji laboratoriów działających w strukturach i prowadzących badania na rzecz zakładów metalurgicznych.

Tworząc współcześnie nowoczesny ośrodek badawczy, prowadzimy badania wytrzymałościowe i nieniszczące wyrobów hutniczych i złączy spawanych. Specjalizujemy się w badaniach radiograficznych złączy spawanych.

Stałe dążenie do świadczenia usług na najwyższym poziomie znalazło odzwierciedlenie we wdrożeniu i stosowaniu systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami  Polskiego Centrum Akredytacji oraz wyznaczeniu i realizacji celów jakości.

21 maja 2012 roku Świętokrzyskie Centrum Badania Jakości Sp. z o.o. uzyskało certyfikat akredytacji laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dla większości metod badawczych będących w zakresie prowadzonej działalności.

Kompetencje Laboratorium Badania Metali dokumentują także certyfikaty i świadectwa uznania Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego. Potwierdzają spełnienie przez Laboratorium wymagań norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Świętokrzyskie Centrum Badania Jakości Sp. z o.o. jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Personel firmy stanowią wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy, którzy - w przypadku badań nieniszczących - posiadają certyfikaty drugiego stopnia, zgodnie z wymaganiami określonymi w normach PN-EN ISO 9712:2012 i PN-EN 473:2008.

Deklarując najwyższą jakość świadczonych usług, gwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i wiarygodność we wszystkich obszarach prowadzonej działalności, w szczególności dotyczących wykonywania badań i opracowywania wyników.

Zapewniamy pełną dwudziestoczterogodzinną dyspozycyjność przez 7 dni w tygodniu oraz elastyczność i dopasowanie do potrzeb klienta.