Badania makroskopowe


Badania metalograficzne polegają na obserwacji naturalnych powierzchni lub specjalnie przygotowanych zgładów metalograficznych w celu określenia struktury, oceny jakości lub identyfikacji nieciągłości w materiale poddanemu badaniom.

Wykonujemy następujące badania metalograficzne:

Badania makroskopowe przygotowanej powierzchni przekroju próbki polegają na obserwacji okiem nieuzbrojonym lub przy powiększeniach nieprzekraczających 30-krotnych.

Celem badań jest wykrycie nieciągłości materiałowych, takich jak pęknięcia, zawalcowania, jamy skurczowe, pęcherze, wtrącenia niemetaliczne, lub oględziny i ocena innych parametrów badanego materiału, na przykład zanieczyszczenia siarką lub fosforem, wielkość ziarna, głębokość zahartowania, włóknistość, kierunkowość struktury, charakter pęknięć.

Badania makroskopowe są prowadzone przy założeniu, że wszelkie zanieczyszczenia, wewnętrzne nieciągłości materiału i charakterystyczne cechy struktury mogą być ujawnione na powierzchni przekroju próbki.

Badania makroskopowe
Obiekt badań makroskopowych
Obiekt badań makroskopowych
Badania makroskopowe