Badania mikroskopowe


Badania metalograficzne polegają na obserwacji naturalnych powierzchni lub specjalnie przygotowanych zgładów metalograficznych w celu określenia struktury, oceny jakości lub identyfikacji nieciągłości w materiale poddanemu badaniom.

Wykonujemy następujące badania metalograficzne:

Badania mikroskopowe przygotowanej powierzchni przekroju próbki polegają na obserwacji przy użyciu mikroskopu metalograficznego, umożliwiającego obserwację próbki w świetle odbitym od jej powierzchni, z zastosowaniem powiększeń od około 30 do 1800-krotnych.

Celem badań jest ujawnienie mikrostruktury badanego materiału oraz identyfikacja nieciągłości materiałowych niewidocznych okiem nieuzbrojonym.

Badania mikroskopowe pozwalają na rozróżnienie składników strukturalnych oraz określenie ich morfologii, ilości, wymiarów i rozmieszczenia.

Badania mikroskopowe
Badania mikroskopowe
Mikroskop