Badania nieniszczące (NDT)


Badania nieniszczące (NDT) służą do wykrywania nieciągłości materiałowych, oceny właściwości materiałów i wykonywania pomiarów; nie powodują zmian własności użytkowych badanych obiektów.

Wykonujemy następujące badania nieniszczące:

Badania wizualne polegają na obserwacji badanej powierzchni okiem nieuzbrojonym, przy użyciu przyrządów optycznych oraz urządzeń do zdalnej obserwacji; ich celem jest wykrywanie nieciągłości materiałowych na powierzchniach dostępnych i niedostępnych.

Badania pozwalają na wykrywanie nieciągłości powierzchniowych i przelotowych, na przykład pęknięcia i wżery korozyjne, a w przypadku złączy spawanych – podtopienia, wklęśnięcia, braki przetopu i inne.

Badaniom wizualnym podlegają wszelkie materiały.

Spoinomierz do badań wizualnych
Badania wizualne złączy spawanych
Badania wizualne łączy spawanych