Badania magnetyczno – proszkowe MT


Badania nieniszczące (NDT) służą do wykrywania nieciągłości materiałowych, oceny właściwości materiałów i wykonywania pomiarów; nie powodują zmian własności użytkowych badanych obiektów.

Wykonujemy następujące badania nieniszczące:

Badania magnetyczno-proszkowe polegają na magnesowaniu obiektów stałym, przemiennym lub impulsowym polem magnetycznym i wykrywaniu za pomocą proszków magnetycznych i przetworników indukcyjnościowych strumienia rozproszenia magnetycznego, który pojawia się w miejscach występowania nieciągłości materiałowych.

Badania pozwalają na wykrywanie nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych, takich jak pęknięcia, pęcherze, pustki, wtrącenia niemetaliczne, nieciągłości płaskie i szczelinowe.

Badaniom magnetyczno-proszkowym podlegają stale ferromagnetyczne, nikiel, kobalt; nie można ich zastosować w przypadku metali nieferromagnetycznych i niemetali.

Badania magnetyczno - proszkowe kadzi żużlowej
Pęknięci wykryte w trakcie badania magnetyczno - proszkowego
Lampa UV do badań magnetyczno - proszkowych