Badania penetracyjne PT


Badania nieniszczące (NDT) służą do wykrywania nieciągłości materiałowych, oceny właściwości materiałów i wykonywania pomiarów; nie powodują zmian własności użytkowych badanych obiektów.

Wykonujemy następujące badania nieniszczące:

Badania penetracyjne polegają na wnikaniu cieczy – penetrantów barwnych i fluorescencyjnych – do nieciągłości materiałowych; ich celem jest wykrywanie nieciągłości powierzchniowych otwartych, niezgodności spawalniczych, nieszczelności zbiorników, rur i innych urządzeń. Pozwalają na wykrywanie pęknięć produkcyjnych i eksploatacyjnych.

Badaniom penetracyjnym podlegają wszystkie metale i ich stopy oraz niemetale.

Obiekt badań penetracyjnych - tłok
Preparaty do wykonania badań penetracyjnych
Badania penetracyjne na złączu spawanym
Obiekt badań penetracyjnych - sprężarka