Badania ultradźwiękowe UT


Badania nieniszczące (NDT) służą do wykrywania nieciągłości materiałowych, oceny właściwości materiałów i wykonywania pomiarów; nie powodują zmian własności użytkowych badanych obiektów.

Wykonujemy następujące badania nieniszczące:

Badania ultradźwiękowe polegają na wprowadzeniu do obiektu fal ultradźwiękowych, które są odbijane przez nieciągłości materiałowe oraz uginane i rozpraszane na ich krawędziach.

Celem badań, zależnym od rodzaju użytych fal, jest wykrywanie nieciągłości wewnętrznych, powierzchniowych i podpowierzchniowych, wykrywanie braku przyczepności w połączeniach klejonych, zgrzewanych, lutowanych i nitowanych oraz określanie własności materiałów.

Badania pozwalają na wykrywanie nieciągłości płaskich i przestrzennych, pęknięć wewnętrznych i powierzchniowych oraz wtrąceń i rozwarstwień w obiektach walcowanych i ciągnionych, odkuwkach i odlewach, a w przypadku złączy spawanych – pęknięć, przyklejeń, braków przetopu, podtopień, pęcherzy i innych niezgodności spawalniczych.

Metoda szczególnie przydatna w przypadku obiektów wytworzonych w wyniku walcowania, odlewania, przeciągania i kucia.

Badaniom ultradźwiękowym podlegają wszystkie metale i ich stopy oraz niemetale, takie jak tworzywa sztuczne, ceramika, szkło, guma, beton i inne.

Defektoskop do badań ultradźwiękowych
Badania ultradźwiękowe wału