Pomiary twardości


Badania wytrzymałościowe (DT) służą do określania własności materiałów i wyznaczania parametrów, które charakteryzują ich odkształcalność.

Wykonujemy następujące badania wytrzymałościowe:

Badanie polegające na wciskaniu w powierzchnię próbki wgłębnika diamentowego o kształcie ostrosłupa prawidłowego, kulki ze stali hartowanej lub węglików spiekanych bądź diamentowego stożka i pomiarze wielkości odcisku.

Badanie ma na celu określenie odporności materiału na odkształcenia trwałe, które powstają pod wpływem sił skupionych działających na małą powierzchnię materiału.

W zależności od badanego obiektu i rodzaju materiału stosowne są metody Brinella, Rockwella i Vickersa.

Mikroskop pomiarowy do twardościomierza Brinella
Obiekt poddany pomiarowi twardości metodą Brinella
Wykonywanie pomiaru twardości
Pomiary twardości