Próba łamania


Badania wytrzymałościowe (DT) służą do określania własności materiałów i wyznaczania parametrów, które charakteryzują ich odkształcalność.

Wykonujemy następujące badania wytrzymałościowe:

Badanie polegające na złamaniu próbki i poddaniu analizie powierzchni przełomu.

W przypadku złącza spawanego próba łamania pozwala na identyfikację rodzaju, wielkości i rozłożenia na powierzchni przełomu wewnętrznych niezgodności spawalniczych, takich jak pęcherze, pęknięcia, przyklejenia, braki przetopu i wtrącenia.

Obiekt poddany próbie łamania
Maszyna wytrzymałościowa wykorzystywana przy próbie łamania
Próba łamania złącza płaskiego
Obiekt poddany próbie łamania