Próba rozciągania


Badania wytrzymałościowe (DT) służą do określania własności materiałów i wyznaczania parametrów, które charakteryzują ich odkształcalność.

Wykonujemy następujące badania wytrzymałościowe:

Badanie polegające na rozciąganiu próbki, w trakcie którego rejestruje się zależność przyrostu długości próbki od wielkości siły rozciągającej oraz określa wytrzymałość na rozciąganie, granicę sprężystości, granicę plastyczności, przewężenie przekroju, wydłużenie i wielkość siły powodującej zerwanie próbki.

Maszyna Shimadzu
Próba rozciągania płaskownika
Śruba poddana próbie rozciągania
Pręt zbrojeniowy poddany próbie rozciągania
Badania wizualne złączy spawanych