Próba zginania


Badania wytrzymałościowe (DT) służą do określania własności materiałów i wyznaczania parametrów, które charakteryzują ich odkształcalność.

Wykonujemy następujące badania wytrzymałościowe:

Badanie polegające na zginaniu próbki w celu określenia wskaźników wytrzymałościowych oraz cech sprężystych i plastycznych badanego materiału lub sprawdzenia zdolności materiału do odkształceń plastycznych w czasie działania siły zginającej.

Próba zginania złącza spawanego ma na celu ocenę ciągliwości oraz stwierdzenie obecności niezgodności spawalniczych na powierzchni złącza lub w jej pobliżu.

Obiekt poddany próbie zginania
Obiekt poddany próbie zginania
Próba zginania płaskownika