Inne badania


Wykonujemy:

  • pomiary geometryczne

  • pomiary chropowatości powierzchni

  • inne badania, w zależności od potrzeb Klienta i możliwości Laboratorium