Badania metalograficzne


Badania metalograficzne polegają na obserwacji naturalnych powierzchni lub specjalnie przygotowanych zgładów metalograficznych w celu określenia struktury, oceny jakości lub identyfikacji nieciągłości w materiale poddanemu badaniom.

Wykonujemy następujące badania metalograficzne:
MakroskopoweMikroskopowe

Badania przygotowanej powierzchni przekroju próbki polegające na obserwacji okiem nieuzbrojonym lub przy powiększeniach nieprzekraczających 30-krotnych.

Celem badań jest wykrycie nieciągłości materiałowych, takich jak pęknięcia, zawalcowania, jamy skurczowe, pęcherze, wtrącenia niemetaliczne, lub oględziny i ocena innych parametrów badanego materiału, na przykład zanieczyszczenia siarką lub fosforem, wielkość ziarna, głębokość zahartowania, włóknistość, kierunkowość struktury, charakter pęknięć.

W badaniach wykorzystuje się fakt, że wszelkie zanieczyszczenia, wewnętrzne nieciągłości materiału i charakterystyczne cechy struktury mogą być ujawnione na powierzchni przekroju próbki.
Badania przygotowanej powierzchni przekroju próbki polegające na obserwacji przy użyciu mikroskopu metalograficznego, umożliwiającego obserwację próbki w świetle odbitym od jej powierzchni, z zastosowaniem powiększeń od około 20 do 1800-krotnych.

Celem badań jest ujawnienie mikrostruktury badanego materiału oraz identyfikacja nieciągłości materiałowych niewidocznych okiem nieuzbrojonym.

Badania mikroskopowe pozwalają na rozróżnienie składników strukturalnych oraz określenie ich morfologii, ilości, wymiarów i rozmieszczenia.