Misja: klient w centrum uwagi


Misją Laboratorium jest dostarczanie naszym Klientom usług na najwyższym poziomie. Realizujemy to poprzez prowadzenie badań w sposób zapewniający uzyskanie rzetelnych i wiarygodnych wyników. W tym celu stosujemy system zarządzania zgodny z wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji oraz standardami międzynarodowymi.

W procesie prowadzenia badań, opracowywania i przekazywania wyników nieustannie dokładamy starań, aby wszelkie działania całego personelu były źródłem satysfakcji i zadowolenia naszych Klientów.

Mając na uwadze zmieniające się warunki i wymagania – zarówno w kontekście technicznym, związanym z prowadzonymi badaniami, jak też prawnym i ekonomicznym, odnoszącym się do pozostałych aspektów prowadzonej działalności – i związaną z tym ewolucję oczekiwań naszych Klientów, deklarujemy stałe i systematyczne doskonalenie w całym zakresie funkcjonowania Laboratorium. To dlatego wyznaczamy nowe cele i konsekwentnie realizujemy przyjętą politykę jakości.

Nasza deklaracja

Deklarujemy najwyższą jakość świadczonych usług.

Gwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i wiarygodność
we wszystkich obszarach prowadzonej działalności.

Zapewniamy dwudziestoczterogodzinną dyspozycyjność przez siedem dni w tygodniu, elastyczność i maksymalne dopasowanie do potrzeb i wymagań naszych Klientów.


Nasza praca znajduje uznanie i jest doceniana!
Nominacja
polska nagroda
innowacyjności

za rozwijanie projektu innowacyjnych badań izotopowych prowadzonych z zastosowaniem laboratoriów mobilnych


Wyróżnienie
ostrowiecka
firma roku

za osiągnięcia przyczyniające się do rozwoju gospodarczego oraz kreowania pozytywnego
wizerunku miasta