Polskie Centrum Akredytacji


 
  
 
CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1336   ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1336
Status i zakres akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl