Działalność: usługi na najwyższym poziomie


Świętokrzyskie Centrum Badania Jakości Sp. z o.o. jest kontynuatorem wieloletnich tradycji laboratoriów działających na rzecz zakładów metalurgicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Tworząc współcześnie nowoczesny ośrodek badawczy, prowadzimy badania wytrzymałościowe i nieniszczące wyrobów hutniczych. Specjalizujemy się w badaniach złączy spawanych.

Stałe dążenie do świadczenia usług na najwyższym poziomie znalazło odzwierciedlenie we wdrożeniu systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji oraz realizacji wyznaczonych celów jakości.

Kompetencje Laboratorium Badania Metali w zakresie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 17025:2005 potwierdzają:

  • Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji;
  • Świadectwo Uznania Laboratorium, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego;
  • Certyfikat Uznania, wydany przez Transportowy Dozór Techniczny.

Świętokrzyskie Centrum Badania Jakości Sp. z o.o. jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Świętokrzyskie Centrum Badania Jakości Sp. z o.o. jest członkiem International Laboratory Accreditation Cooperation. ILAC to międzynarodowa organizacja zrzeszającą laboratoria współpracujące w zakresie akredytacji rożnego rodzaju programów i realizująca działania na rzecz uznawania wyników akredytowanych badań na arenie międzynarodowej.Personel firmy stanowią wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy, którzy – w przypadku badań nieniszczących – posiadają certyfikaty drugiego i trzeciego stopnia, zgodnie z wymaganiami określonymi w normy PN-EN ISO 9712:2012.

Deklarujemy najwyższą jakość świadczonych usług, gwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i wiarygodność we wszystkich obszarach prowadzonej działalności.

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Ostrowiecka Firma Roku