Działalność: usługi na najwyższym poziomie


Świętokrzyskie Centrum Badania Jakości Sp. z o.o. jest kontynuatorem wieloletnich tradycji laboratoriów działających na rzecz zakładów metalurgicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Tworząc współcześnie nowoczesny ośrodek badawczy, zajmujemy się prowadzeniem badań wytrzymałościowych i nieniszczących wyrobów hutniczych. Nasza specjalizacja to badania złączy spawanych.

Stałe dążenie do świadczenia usług na najwyższym poziomie znajduje odzwierciedlenie w obowiązującym systemie zarządzania, zgodnym z wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji, oraz konsekwentnej realizacji wyznaczanych celów jakości.

Kompetencje Laboratorium Badania Metali w zakresie spełnienia wymagań normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzają:

  • Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji;

  • Świadectwo Uznania Laboratorium, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Jesteśmy partnerem International Laboratory Accreditation Cooperation. ILAC to międzynarodowa organizacja zrzeszającą laboratoria współpracujące w zakresie akredytacji różnego rodzaju programów i realizująca działania na rzecz uznawania wyników akredytowanych badań na arenie międzynarodowej.


Jesteśmy członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.