Transportowy Dozór Techniczny
Laboratorium zakończyło współpracę z Transportowym Dozorem Technicznym.

Okres ważności Certyfikatu uznania Nr 2 033 2012 zakończył się we wrześniu 2019 roku.