Próba udarności


Badania wytrzymałościowe służą do określania własności materiałów i wyznaczania parametrów, które charakteryzują ich odkształcalność.

Wykonujemy następujące badania wytrzymałościowe:

Badanie polegające na złamaniu próbki, które jest wykonywane w celu określenia odporności materiału na obciążenia dynamiczne. Energia zużyta na złamanie próbki jest miarą udarności badanego materiału. Badanie jest przeprowadzane przy użyciu urządzenia umożliwiającego przyłożenie dużej siły w krótkim czasie, zazwyczaj młota wahadłowego. Wykonywane jest w temperaturze otoczenia i temperaturach obniżonych.

Próba udarności
Obiekt poddany próbie udarności
Obiekt poddany próbie udarności
Próba udarności