Próba udarności


Badania wytrzymałościowe (DT) służą do określania własności materiałów i wyznaczania parametrów, które charakteryzują ich odkształcalność.

Wykonujemy następujące badania wytrzymałościowe:

Badanie polegające na złamaniu próbki w celu określenia odporności materiału na obciążenia dynamiczne. Energia zużyta na złamanie próbki jest miarą udarności badanego materiału.

Badanie jest przeprowadzane przy użyciu urządzenia umożliwiającego przyłożenie dużej siły w krótkim czasie, zazwyczaj młota wahadłowego.

Wykonywane jest w temperaturze otoczenia i temperaturach obniżonych.

Próba udarności
Obiekt poddany próbie udarności
Obiekt poddany próbie udarności
Próba udarności