Badania radiograficzne RT


Badania nieniszczące (NDT) służą do wykrywania nieciągłości materiałowych, oceny właściwości materiałów i wykonywania pomiarów; nie powodują zmian własności użytkowych badanych obiektów.

Wykonujemy następujące badania nieniszczące:

Badania radiograficzne polegają na wprowadzeniu do obiektu promieniowania X lub gamma, rejestracji obrazu radiometrycznego prześwietlanego obiektu na błonie radiograficznej i uzyskaniu wyników badania w postaci radiogramu.

Celem badań jest wykrywanie nieciągłości materiałowych, powstających w procesach wytwarzania i podczas eksploatacji, w szczególności w złączach spawanych, odlewach, odkuwkach i innych wyrobach hutniczych.

Badania pozwalają na wykrywanie nieciągłości wewnętrznych, powierzchniowych i podpowierzchniowych, o charakterze przestrzennym i płaskim. W przypadku złączy spawanych są to pęcherze, przyklejenia, pęknięcia, wtrącenia, podtopienia, braki przetopu i inne.

Badaniom radiograficznym podlegają wszystkie metale i ich stopy oraz niemetale.

Badanie radiograficzne złączy spawanych
Badania radiograficzne spoin
Zbiornik aluminiowy poddany badaniom radiograficznym